Level 26   |   SB: 20.000   BB: 40.000   BB Ante: 40.000 10 of 584 entry's left | Average stack: 1.752.000 | 16:27

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie